Arbetade hos familj/släkting

Om du har arbetat för ett företag som ägs eller bedrivs av någon i din familj eller en släkting (även ingift släkting) till dig så ska du lämna en särskild blankett där du beskriver ditt släktskap med arbetsgivaren och hur din anställning har varit utformad.