Arbetade i Sverige

Om du har arbetat i Sverige så kan du få ersättning från a-kassan när ditt arbete upphört helt eller delvis.

Du måste skicka in intyg från din arbetsgivare som visar hur du har varit anställd och hur du har arbetat - arbetsgivarintyg. Tipsa gärna din arbetsgivare om www.arbetsgivarintyg.nu

Vi kommer att behöva intyg som sträcker sig minst 12 månader bakåt i tiden. Om du har haft flera olika arbetsgivare så måste du skicka in ett intyg från varje arbetsgivare. Intygen ska lämnas antingen via arbetsgivarintyg.nu eller på särskilt formulär. Be din arbetsgivare fylla i formuläret och kontrollera att arbetsgivarens uppgifter stämmer innan du skickar in det till oss. Vi rekommenderar även att du tar en kopia av intyget som du behåller själv.

Om du har sagt upp dig själv från anställningen så kan du välja att redogöra för oss varför du har sagt upp dig. Det kommer att behövas om du anser att du har haft så kallat giltigt skäl att säga upp anställningen om den har varit olämplig för dig. Om du säger upp dig från en lämplig anställning så blir du annars i normalfallet avstängd från ersättning under en begränsad tid.