Arbetade utomlands

När du arbetar i ett EU/EES-land omfattas du av det landets lagstiftning och arbetslöshetsförsäkring. Det innebär att om du blir arbetslös ska du i normalfallet ansöka om ersättning från a-kassan i det land där du senast har arbetat.

Har du arbetat utomlands någon gång under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös så rekommenderar vi att du kontaktar oss så att vi kan gå igenom med dig vilka blanketter du behöver skicka in till oss. 

EU-länder

Belgien
Bulgarien
Cypern (grekiska delen)
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta

Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike

EES-avtalsländer

Island
Lichstenstein
Norge