Föräldraledig

Om du har varit föräldraledig på heltid så kan du ha rätt till ersättning från HRAK när barnomsorgen är ordnad på annat sätt. Meddela oss under vilka perioder du har varit föräldraledig på heltid och skicka in arbetsgivarintyg för din arbetstid innan föräldraledigheten.

Har du varit föräldraledig på deltid så kan du ha rätt till ersättning från a-kassan även om du fortsatt är föräldraledig på deltid. 

Det är viktigt att du meddelar oss om du är fortsatt föräldraledig när du blir arbetslös. Föräldraledighet ska alltid redovisas på tidrapporten.

Så här fyller du i din tidrapport