Sjukskriven

Om du har varit sjukskriven på heltid så kan du ha rätt till ersättning från a-kassan när du blir frisk. Meddela oss under vilka perioder du har varit sjukskriven på heltid och skicka in arbetsgivarintyg för din arbetstid innan sjukskrivningen. Om du inte har fått ersättning från Försäkringskassan under den tid då du har varit sjuk så ska du skicka in läkarintyg för din sjuktid. Av läkarintyget ska det framgå i vilken omfattning din arbetsförmåga har varit nedsatt.

Har du arbetat på deltid så kan du ha rätt till ersättning när du blir frisk, men i vissa fall även om du fortsatt är sjuk på deltid. 

Det är viktigt att du meddelar oss om du är fortsatt sjukskriven när du blir arbetslös. Om du får sjukersättning så ska du ange det när du fyller i Ansökan om ersättning på Mina Sidor. I annat fall ska du redovisa din sjukpenning på tidrapporten.

Så här fyller du i din tidrapport