Studerade

Om du har studerat innan du blev arbetslös så kan du i normalfallet inte få ersättning från a-kassan om dina studier inte är definitivt avslutade eller avbrutna. Det finns undantag för dig som har arbetat och studerat samtidigt.

Efter studietiden kan du ansöka om ersättning från a-kassan. Du måste då fylla i Studieintyg som du hittar under e-tjänster på Mina Sidor.

Därutöver behöver vi arbetsgivarintyg för din arbetstid innan eller under studietiden. Du ska alltid fylla i Studieintyg om du har studerat under de senaste 12 månaderna. 

Om du har studerat vid sidan om en anställning och du vill fortsätta med studierna när din anställning har upphört så ska du fylla i både Studieintyg och Ansökan om studier. Vi kommer då att bedöma om du kan få ersättning från a-kassan jämsides dina studier.

Om du vill påbörja studier under arbetslösheten så ska du alltid ansöka om att få göra det innan du börjar studera. Om du inte meddelar a-kassan om påbörjade studier riskerar du att bli återbetalningsskyldig och förlora din rätt till ersättning från a-kassan.