Antal ersättningsdagar per vecka

När du är helt arbetslös kan du få högst fem ersättningsdagar per vecka. Är du förhindrad att söka eller ta arbete någon gång under veckan så ska du alltid fylla i det på din tidrapport. Den tid som du är förhindrad att söka eller ta arbete räknas av från din arbetslösa tid och minskar antalet ersättningsdagar som du får för den veckan.

OBS! Om du arbetar på lördag/söndag räknas det som hindertid (till skillnad från om du exempelvis är sjuk eller har annat förhinder på en lördag/söndag).

Vad är hindertid?

  • Arbete
  • Sjukdomstid
  • Föräldraledighet
  • Semester
  • Utlandsvistelse (redovisas som förhinder på tidrapporten)
  • Tid med aktivitetsstöd (redovisas som förhinder på tidrapporten)
  • Annat hinder som gör att du inte kan söka eller ta ett arbete (redovisas som förhinder på tidrapporten)