Arbetsmöjlighet

Omfattningen av ditt arbetssökande – alltså hur mycket du vill och kan arbeta – utgör din så kallade arbetsmöjlighet. Din arbetsmöjlighet kan påverka hur många ersättningsdagar du kan få per vecka. Vid en arbetsmöjlighet om 40 timmar så kan du få högst fem dagar per vecka. 

När du gör en Ansökan om arbetslöshet på Mina Sidor ska du ange hur många timmar per vecka som du vill och kan arbeta. Du anmäler också till Arbetsförmedlingen i vilken omfattning du söker jobb (heltid eller deltid).

Söker du heltidsarbete så ska du ange att du vill och kan arbeta 40 timmar per vecka. Är din arbetsförmåga nedsatt annat än tillfälligt (alltså inte när du är tillfälligt sjuk eller föräldraledig på deltid) så ska du ange i vilken omfattning du söker jobb. Vill du inte arbeta heltid av annan orsak så skriver du det maximala antal timmar som du vill arbeta per vecka.