Ersättningsnivåer

En ersättningsperiod är normalt 300 dagar och under de 200 första dagarna får du en ersättning per dag som motsvarar 80 procent av din genomsnittliga inkomst om du får inkomstbaserad ersättning.

Efter 200 dagar sänks ersättningsnivån till 70 procent av din genomsnittliga inkomst om du får inkomstrelaterad ersättning.

Om du har barn under 18 år när dina 300 ersättningsdagar är förbrukade så förlängs din ersättningsperiod med ytterligare 150 ersättningsdagar. Även dessa dagar ersätts i 70 procent-nivå om du får inkomstrelaterad ersättning.

Om du, efter att dina ersättningsdagar är slut, uppfyller ett nytt arbetsvillkor så kan vi beräkna en ny genomsnittlig inkomst och då får du åter igen en ersättning per dag som är 80 procent av dagsförtjänsten. Men, om det är fördelaktigare för dig (d.v.s. om din ersättning per dag blir högre) så kan du istället få ersättning med 65 procent av din tidigare inkomst och i så fall får du 65 procent under hela den nya ersättningsperioden. Du kan få två perioder med 65 procent-nivå om det är fördelaktigare. Därefter måste vi beräkna en ny genomsnittlig inkomst oavsett om den ger dig en lägre ersättning per dag.

Får du ersättning med grundersättning så påverkas inte beloppet av ersättningsnivåerna. Men, om du uppfyller villkoren för inkomstrelaterad ersättning under en pågående ersättningsperiod så får du din inkomstrelaterade ersättning i den nivån som står i relation till dina förbrukade ersättningsdagar i perioden. Om du exempelvis har förbrukat mer än 200 dagar med grundersättning så får du inkomstrelaterad ersättning i 70 procent-nivå under resterande dagar i perioden.