Grundersättning

Om du inte har varit medlem i en a-kassa i 12 månader, men uppfyller arbetsvillkoret får du en ersättning per dag med grundersättning. Din ersättning per dag beror då endast på vilken genomsnittlig arbetstid som du har haft innan du blev arbetslös. Du kan tidigast få grundersättning från och med den dag du fyller 20 år.

Grundersättningen är högst 510 kronor (före skatt) för den som har en genomsnittlig arbetstid om 40 timmar per vecka och minskas i relation till din genomsnittliga arbetstid om den är lägre. Beräkningen görs enligt följande formel:  510 / 40 x din genomsnittliga arbetstid.

Om du fortfarande är arbetslös när du har varit medlem i 12 månader eller om du har fått ersättning per dag med grundersättning på grund av att du inte arbetat tillräckligt mycket under din medlemstid så är det viktigt att du löpande skickar in arbetsgivarintyg till oss om du får nytt arbete. Vi kommer då att göra en bedömning om din ersättning per dag kan höjas till inkomstbaserad ersättning, och om du är berättigad till det får du ett nytt beslut av oss.