Inkomstbaserad ersättning

Om du har varit medlem i HRAK i minst 12 månader (eller sammanhängande i någon annan a-kassa), och om du uppfyller arbetsvillkoret inom din medlemstid så kan du få s.k. inkomstbaserad ersättning från a-kassan. Det innebär att vi förutom att räkna ut din genomsnittliga arbetstid även räknar ut din genomsnittliga inkomst.

När vi har fastställt vilka månader som ingår i din kvalifikationstid och din genomsnittliga arbetstid så beräknar vi vad din genomsnittliga inkomst (även kallad genomsnittlig inkomst) har varit innan du blev arbetslös. Din sammanlagda lön och eventuella ersättningar från Försäkringskassan under kvalifikationstiden beräknas utifrån din genomsnittliga arbetstid till en genomsnittlig dagsförtjänst.

Din ersättning per dag är till att börja med 80 procent av din dagsförtjänst. Procentnivån beror på hur länge du har varit arbetslös.

Dagpenningen lämnas med högst 1200 kronor under de första 100 dagarna och med högst 1000 kronor (före skatt) under efterföljande dagar per dag.

Om du har arbetat som egen företagare innan du blev arbetslös så beräknas din genomsnittliga inkomst på ett helt annat sätt. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.