Kvalifikationstid

För att du ska vara berättigad till ersättning från HRAK krävs bland annat att du uppfyller ett så kallat arbetsvillkor (läs mer här). Det innebär att du måste ha arbetat i minst sex månader under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Det är samma 12-månadersperiod, så kallad kvalifikationstid som ligger till grund för beräkningen av din ersättning per dag. 

När vi fastställer kvalifikationstiden utgår vi från din första arbetslösa dag och räknar 12 kalendermånader bakåt i tiden. Om du har varit förhindrad att arbeta på grund av till exempel sjukdom, föräldraledighet eller avslutade heltidsstudier så förlänger vi kvalifikationstiden bakåt i tiden med samma antal månader och hoppar över de månader då du har varit förhindrad. Din kvalifikationstid kan sträcka sig maximalt sex år bakåt i tiden.

Allt arbete som du har haft under din kvalifikationstid ligger till grund för beräkningen av din ersättning per dag. Har du varit sjuk eller föräldraledig och fått sjukpenning eller föräldrapenning under delar av månader i din kvalifikationstid så räknar vi även med den tiden och jämställer den med arbete.