Har eget företag

Om du har eget företag kan du inte samtidigt få ersättning från a-kassan.

Detta beror på att arbetslöshetsförsäkringen inte är avsedd att vara en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag. Arbetslöshetsförsäkringen är heller inte till för att finansiera start av eget företag. Om du har planer på att starta företag så ska du diskutera möjligheterna till detta med Arbetsförmedlingen.

För att du som är företagare ska anses vara arbetslös måste du antingen:

- tillfälligt lägga företaget vilande, eller
- lägga ner/göra dig av med företaget

Om du lägger företaget vilande och gör ett s.k. tillfälligt uppehåll så får ingen verksamhet bedrivas i företaget under uppehållet. Du kan alltså inte tillfälligt skilja dig från en aktiv verksamhet. Hela verksamheten måste vara vilande. Du kan bara få ersättning vid ett sådant tillfälligt uppehåll en gång vart femte år. Det innebär att om du återupptar verksamheten så kan du inte få ersättning nästa gång du gör ett uppehåll om inte minst fem år har förflutit sedan förra gången du var arbetslös.
(Under 2021 och 2022 har det beslutats om undantag från denna regel vilket innebär att du har rätt att lägga företaget vilande igen trots att du haft det vilande någon gång under de senaste fem åren).

Om du lägger ner din verksamhet, eller gör dig av med den på annat sätt, kan du anses vara arbetslös först när du inte längre personligen är verksam i företaget. Du måste alltså helt och hållet skilja dig från verksamheten för att anses vara arbetslös och få ersättning från a-kassan.

Om du väljer att avsluta en verksamhet som är lönsam och i övrigt är ett lämpligt arbete för dig så kan du bli tillfälligt avstängd från rätt till ersättning i likhet med den som säger upp sig från en anställning.

Om du har en anställning och bedriver eget företag på sidan om så kan du ha rätt till ersättning om din anställning upphör utan att du behöver lägga ner din verksamhet.

Kontakta oss på HRAK så hjälper vi dig med din ansökan, eller svarar på dina frågor om ersättning från a-kassan och eget företag.