Inte arbetat tillräckligt länge/mycket

Ett av villkoren för att ha rätt till ersättning från a-kassan är att du har arbetat tillräckligt mycket och tillräckligt länge innan du blev arbetslös. Villkoret kallas arbetsvillkor.

Om du inte uppfyller arbetsvillkoret så har du inte rätt till ersättning.
När vi beräknar om du har arbetat tillräckligt mycket så gör vi det från den tidpunkt då du blev arbetslös. Om du har fått avslag på din ansökan om ersättning från a-kassan, men fortfarande arbetar, eller om du får ett nytt arbete, så kan du uppfylla villkoret senare och då ha rätt till ersättning. Det är därför en god idé att fortsätta att vara medlem i a-kassan och göra en ny ansökan om ersättning när du har arbetat lite mer.

Vi på HRAK har inga egna uppgifter om ditt arbete så därför är det viktigt att du själv skaffar intyg om allt arbete som du har haft. I annat fall kan vår beräkning bli fel.