Inte arbetslös

För att ha rätt till ersättning från a-kassan måste du vara arbetslös och uppfylla de övriga grundvillkoren.

Om du inte är anmäld hos Arbetsförmedlingen så kan du aldrig få ersättning från a-kassan. Därför är det jätteviktigt att du anmäler dig hos Arbetsförmedlingen så snart som möjligt när du blir arbetslös.

Du kan inte få ersättning om du har en heltidsanställning eller någon annan sysselsättning som fyller upp din tid. Detta innebär att om du är anställd på heltid så kan du inte få ersättning från a-kassan även om din arbetsgivare inte låter dig arbeta heltid. Inte heller om du får betalt av arbetsgivaren utan att arbeta (t.ex. om du har arbetsbefriad uppsägningstid eller om du får avgångsvederlag)

Du kan inte få ersättning om du t.ex. är sjuk, föräldraledig eller om du befinner dig utomlands. Om du studerar eller driver eget företag är din rätt till ersättning också begränsad. Sådan sysselsättning anses vara ett hinder för dig att arbeta. För att få ersättning från a-kassan får det inte finnas några hinder för dig att ta ett jobb.