Inte följer a-kassans anvisningar

När du ansöker om ersättning från a-kassan så intygar du på heder och samvete att de uppgifter som du lämnar till oss är riktiga. Du förbinder dig också att omgående meddela oss om någon omständighet förändras. Det räcker alltså inte att du meddelar Arbetsförmedlingen när något ändras. Du måste även meddela oss på a-kassan.

Du är skyldig att:

- lämna fullständiga och korrekta uppgifter till a-kassan

- meddela a-kassan omgående om du till exempel:

  • får ett jobb (inte bara heltidsjobb)
  • börjar studera (även SFI)
  • är förhindrad att arbeta (om du t.ex. åker utomlands, blir sjuk eller vårdar barn)
  • startar eget företag
  • ansöker om pension

Om du är osäker på om vi känner till, eller om vi bör veta något om dig så ska du alltid kontakta oss och ta reda på hur det ligger till.

Om du inte uppfyller dina skyldigheter så kan det innebära att vi startar en utredning om din fortsatta rätt till ersättning från a-kassan.