Inte följer Arbetsförmedlingens anvisningar

När du är arbetslös kommer du att i första hand ha kontakt med Arbetsförmedlingen i frågor som gäller ditt arbetssökande.
Arbetsförmedlingen kommer att ställa krav på dig när du är arbetslös.

  • du måste vara aktivt arbetssökande. Det innebär att du ska göra allt du kan för ta dig ur arbetslösheten.
  • du måste söka alla lämpliga arbeten som finns på arbetsmarknaden. Du kan alltså inte bara söka arbete inom ett visst yrke eller inom ett visst geografiskt område. Du får heller inte tacka nej till lämpligt arbete om ett sådant erbjuds.
  • du måste upprätta en planering tillsammans med Arbetsförmedlingen. Planeringen är en överenskommelse mellan dig och Arbetsförmedlingen som det är viktigt att du följer.
  • du måste komma till de möten som Arbetsförmedlingen bokar in med dig. Om du får förhinder måste du avboka mötet med Arbetsförmedlingen.
  • du måste lämna aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen där du redovisar vad du har gjort för att ta dig ur arbetslösheten. Rapporterna ska lämnas vid en given tidpunkt, en gång per månad.

 

Om du inte följer Arbetsförmedlingens anvisningar så kan du förlora din rätt till ersättning. Arbetsförmedlingen meddelar a-kassan om hur du sköter ditt arbetssökande.

När vi får en uppgift från Arbetsförmedlingen om att du inte har följt deras anvisningar så kommer vi att fatta ett beslut om eventuell åtgärd. Du kan bli varnad eller avstängd från rätt till ersättning. Avstängning innebär att du får stå utan ersättning under en begränsad tid. Om du missköter dig, eller gör samma sak upprepade gånger så förlorar du till slut din rätt till ersättning från a-kassan.

 

Om du inte lämnar in aktivitetsrapporten, missar ett bokat möte hos Arbetsförmedlingen eller på annat sätt missköter ditt 
arbetssökande

Om du tackar nej till ett jobb eller ett program eller på annat sätt förlänger din tid i arbetslöshet

Om du säger upp dig eller avslutar en egen verksamhet som har varit lönsam

 Första gången:

 varning

 Andra gången:

 avstängning 1 dag

 Tredje gången:

 avstängning 5 dagar

 Fjärde gången:

 avstängning 10 dagar

 Femte gången:

 du förlorar rätten till ersättning

 Första gången:

 avstängning 5 dagar

 Andra gången:

 avstängning 10 dagar

 Tredje gången:

 avstängning 45 dagar

 Fjärde gången:

 du förlorar rätten till ersättning

 Första gången:

 avstängning 45 dagar

 Andra gången:

 avstängning i 45 dagar

 Tredje gången:

 du förlorar rätten till ersättning