Sagt upp dig själv

Om du har en anställning och säger upp dig själv så anses du ha orsakat din arbetslöshet och då får du under begränsad tid stå utan ersättning från a-kassan. Detta kallas att du blir avstängd från ersättning. Detsamma gäller om du orsakar uppsägning från din arbetsgivare.

I normalfallet är avstängningstiden 45 ersättningsdagar – nio veckor (tiden räknas med fem dagar per vecka). Om du påbörjar en ersättningsperiod måste du därutöver fullgöra karens om sex ersättningsdagar innan du kan få din första utbetalning från oss.

Om du upprepat säger upp dig från dina anställningar så kan du förlora din ersättningsrätt helt och hållet.

I vissa fall kan det naturligtvis vara lämpligt att säga upp sig och lämna en anställning. Det kan till exempel vara om arbetet är olämpligt av hälsoskäl. Innan du säger upp dig är det viktigt att dina anställningsförhållanden och ditt hälsotillstånd dokumenteras så att du kan styrka med ett läkarutlåtande att arbetet är olämpligt för dig. Du måste också kunna visa att din arbetsgivare har gjort allt den kan för att komma tillrätta med situationen och eventuella arbetsmiljöproblem. Om så är fallet, blir du inte avstängd från ersättning.

Det kan även finnas andra omständigheter som gör att arbetet kan bedömas vara olämpligt för dig och om det är av någon sådan anledning som du har sagt upp dig så måste du kunna styrka det till oss när du ansöker om ersättning från a-kassan. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att det krävs mycket starka skäl att lämna en anställning utan att bli avstängd.