Studerar

Normalt kan du inte få ersättning från a-kassan när du studerar. Detta är huvudregeln och den gäller så länge du fortsätter att studera eller har planer på att fortsätta. Du kan alltså inte få ersättning under studieuppehåll heller.

Som studier avses alla former av utbildningar (även SFI). Det spelar ingen roll om du kan få studiemedel/bidrag eller inte. Detta beror på att arbetslöshetsförsäkringen inte är avsedd att vara studiefinansiering.

För att du som studerar ska anses vara arbetslös måste du avbryta dina studier helt och hållet. Du kan inte göra ett tillfälligt avbrott och få ersättning från a-kassan.

I vissa undantagsfall så kan du ha rätt till ersättning även om du studerar.