Du måste ha arbetat tillräckligt mycket

För att du ska kunna få ersättning från a-kassan så måste du ha arbetat tillräckligt mycket innan du blev arbetslös – du måste uppfylla ett så kallat arbetsvillkor. Detta beror på att arbetslöshetsförsäkringen ska kompensera ett inkomstbortfall. Du måste alltså ha haft en inkomst tidigare för att få ersättning från oss.

Arbetsvillkoret kräver att du har arbetat under minst sex månader innan du blev arbetslös. De sex arbetsmånaderna måste ligga inom de närmaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Du måste dessutom ha arbetat tillräckligt mycket varje månad:

- minst 60 timmar varje månad i sex månader, eller
- minst 420 timmar sammanlagt under sex sammanhängande månader. Ingen arbetsmånad får då understiga 40 timmars arbete

OBS! Om du har Instegsjobb, eller annat arbete med Särskilt anställningsstöd, så räknas det inte som arbete när du ska uppfylla ett arbetsvillkor.

Vi på HRAK har inga egna uppgifter om ditt arbete så därför är det viktigt att du själv skaffar intyg om allt arbete som du har haft.