Du måste vara arbetslös

För att du ska kunna få ersättning från a-kassan så måste du vara arbetslös. Om du har en heltidsanställning eller någon annan sysselsättning som fyller upp din tid så anses du inte vara arbetslös. Detta oavsett om du får betalt för din sysselsättning eller om du själv tycker att du har arbetslös tid.

Utöver att vara arbetslös finns det ytterligare så kallade grundvillkor som du måste uppfylla. Dessa kräver att:

  • du är arbetsför (dvs att du kan arbeta och att du inte är sjuk eller på annat sätt förhindrad)
  • du vill och kan ta ett arbete på minst tre timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar i veckan
  • du är anmäld som arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
  • du i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande (dvs att du finns tillgänglig för att kunna ta ett jobb)