Återkrav av ersättning från a-kassan

För oss är det viktigt att den ersättning från a-kassan som du får är rätt. För att det ska bli rätt så ställs det höga krav på dig att du alltid lämnar fullständiga och korrekta uppgifter till oss och att du omgående meddelar oss när något ändras. Gör du inte det så anses du själv ha orsakat att det blir fel och du måste i så fall betala tillbaka om du får för mycket ersättning.

Om du själv upptäcker att du har fått för mycket ersättning från a-kassan så ska du omgående kontakta oss och meddela det. Tar du emot ersättning från a-kassan som du inte har haft rätt till utan att säga det till oss så kan du förlora din rätt till ersättning.

Upptäcker vi, genom våra egna kontroller eller genom att du meddelar oss, att du har fått för mycket ersättning så kommer vi fatta beslut om att du är återbetalningsskyldig. Du måste då betala tillbaka det belopp som har blivit fel inom 30 dagar. Betalar du inte tillbaka i tid så riskerar du att få betala dröjsmålsränta och inkassokostnader.

Återbetalning av ersättning från a-kassan görs till bankgiro 393-2506. På OCR-raden anger du ditt personnummer (tio siffror) om du till exempel har tappat bort, eller inte fått din inbetalningsavi.

Har du fått ett beslut om återkrav som du har frågor om så är du välkommen att kontakta oss.