Omprövning

Om du inte är nöjd med ett beslut som vi har fattat så kan du begära att vi omprövar beslutet.

När du vill att vi ska ompröva ett beslut så måste du skriftligen begära att vi gör det. Förklara varför du anser att beslutet är fel och vilken ändring du vill ha.

Vi måste få din begäran om omprövning inom två månader från det att du fick vårt beslut och du ska skicka din begäran till

HRAK 
Box 494
101 29 Stockholm

Om du, efter vår omprövning, fortfarande är missnöjd med beslutet så kan du överklaga till domstol. Information om hur du då går tillväga finns i vårt omprövningsbeslut.

Att begära omprövning och överklaga a-kassans beslut är kostnadsfritt.