Rättelse av beslut

Om du själv upptäcker att vårt beslut har blivit fel så ska du kontakta oss och be att vi rättar beslutet.

Om det är vi som upptäcker att vårt beslut har blivit fel så kommer vi omgående att rätta beslutet om rättelsen är till din fördel. Skulle vår rättelse innebära att din ersättningsrätt försämras så kommer vi att ta kontakt med dig innan vi fattar ett nytt beslut.