Sanktion

Om du lämnar oriktiga uppgifter till a-kassan, eller om du inte i tid meddelar att något har ändrats så kan det innebära att du förlorar ditt medlemskap i a-kassan eller att du blir frånkänd din rätt till fortsatt ersättning från a-kassan. En sådan uteslutning eller ett frånkännande kallas för sanktion och det är en form av straffåtgärd som a-kassan måste vidta mot den som slarvar eller lurar till sig pengar. Utöver ett sanktionsstraff kan du också komma att bli polisanmäld.

Om du själv upptäcker att du har lämnat en felaktig uppgift till oss, eller om du kommer på att det har skett en ändring som vi kanske inte känner till så är det alltid bättre om du meddelar oss själv än om vi upptäcker felet i våra egna kontroller.

Blir du utesluten ur a-kassan på grund av att du har lämnat oriktiga uppgifter eller på grund av du inte meddelade oss en ändring i tid så kommer du inte att ha rätt till ersättning från a-kassan under ett års tid, även om du blir medlem på nytt. Ett frånkännande löper vanligen över sex månader och du har under den tiden inte rätt att få ersättning. För att få ersättning igen efter en sanktion så måste du också arbeta och uppfylla villkoren rätt till ersättning på nytt.