Arbete hos familj/släkting

Om du får ett arbete i ett företag som ägs eller bedrivs av någon i din familj eller en släkting till dig (även ingift släkting) så loggar du in på Mina Sidor, och under E-tjänster fyller du i Frågor för företagare