Arbete utomlands

Om du får ett arbete i annat EU/EES land omfattas du normalt inte av de svenska reglerna för arbetslöshetsförsäkring, och det kan påverka din rätt till ersättning från HRAK. Du måste därför själv se till att du direkt från arbetets början omfattas av arbetslandets försäkring. Därefter bör du begära utträde från HRAK eftersom du inte kan omfattas av flera länders försäkring samtidigt. Du behöver inte ta med dig några handlingar från oss så länge du inte söker ersättning i det andra landet. 

Om du bor i Sverige och får ersättning från HRAK samtidigt som du arbetar deltid i annat EU/EES-land så kan du ha rätt till fortsatt ersättning. En förutsättning är att du fortfarande står till arbetsmarknadens förfogande i Sverige. Du ska då ta kontakt med Försäkringskassan och ansöka om Intyg om tillämplig lagstiftning (A1). Om Försäkringskassan bedömer att du ska tillhöra svensk arbetslöshetsförsäkring så skickar du en kopia av intyget till oss och fortsätter att betala din medlemsavgift. 

Vi rekommenderar att du alltid kontaktar oss innan du börjar arbeta i annat land så att vi kan hjälpa dig med din arbetslöshetsförsäkring.

Blanketter