Bisyssla

Om du har haft ett extraarbete eller ett eget företag i begränsad omfattning innan du blev arbetslös så kan du få fortsätta att arbeta med detta under din arbetslöshet utan att det påverkar din rätt till ersättning från HRAK. Ditt arbete är då en så kallad bisyssla. Om ditt extraarbete är en bisyssla så får du ett särskilt beslut om det av oss. Du kan alltså inte själv bestämma att ditt arbete eller ditt företag ska vara en bisyssla.

För att få ett extraarbete godkänt som bisyssla så gäller följande:

- Du ska ha utfört extraarbetet samtidigt som du har arbetat heltid i minst 12 månader innan du blev arbetslös.

- Din genomsnittliga inkomst från extraarbetet får inte vara mer än 2 190 kronor per vecka.

- Extraarbetet får inte hindra dig att ta ett lämpligt heltidsarbete.

Om du har fått ditt extraarbete godkänt som bisyssla av oss så ska du inte fylla i de arbetade timmarna i extraarbetet på tidrapporten. När du är arbetslös får du inte arbeta mer än du gjorde innan. Gör du det så upphör arbetet helt och hållet att vara en bisyssla. Därför måste du meddela oss omgående meddela om din arbetstid utökas. Du får heller inte utöka inkomsten så att den överstiger 2 190 kronor per vecka utan att omgående meddela oss om det.