Hur 60-veckorsregeln ersätter 75-dagarsregeln

NYA REGELN GÄLLER FÖR TID FRÅN OCH MED DEN 15 MAJ

De nya reglerna gäller för tid från och med den 15 maj – d.v.s. vecka 20 år 2017. Det är tiden som ansökan avser som avgör vilka regler som ska gälla och inte tidpunkten när ansökan kommer in.

Har du beviljats en ersättningsperiod för tid före den 15 maj 2017 gäller 75-dagarsregeln för tid fram till och med vecka 19 år 2017 - därefter gäller 60-veckorsregeln för tid från och med vecka 20 år 2017.

HRAK RÄKNAR AV ANVÄNDA VECKOR ENLIGT GAMLA 75-DAGARSREGELN

Har du redan använt dagar enligt 75-dagarsregeln inom din aktuella ersättningsperiod? Då börjar de nya reglerna gälla för tid från och med den 15 maj 2017 och vi kommer att räkna av redan utbetalade deltidsveckor från de nya veckorna.

Hur räknar HRAK från de 60 veckorna? Vi räknar ut hur många veckor du fått deltidsdagar innan den 15 maj 2017. Beräkningen utgår från dina faktiska deltidsveckor oavsett hur många deltidsdagar du använt under kalenderveckan.

EXEMPEL PÅ HUR HRAK KOMMER ATT RÄKNA AV ANVÄNDA VECKOR

Du som har deltidsdagar kvar


Exempel 1

Om du för tid före den 15 maj 2017 fått 3 deltidsdagar per vecka under 10 veckor så räknar HRAK av 10 veckor från de 60 veckorna för tid från och med den 15 maj 2017.
Det innebär att du, när den nya regeln börjar gälla från den 15 maj 2017, har använt 10 av dina 60 deltidsveckor.


Exempel 2

Om du för tid före den 15 maj 2017 fått 1 deltidsdag per vecka under 60 veckor så räknar HRAK av 60 veckor från de 60 deltidsveckorna från och med den 15 maj 2017.
Det innebär att du, när den nya regeln börjar gälla från den 15 maj 2017, har använt 60 av dina 60 deltidsveckor. Du kan inte längre få ersättning från a-kassan under veckor som du arbetat deltid. Du kan dock ha rätt till ersättning under veckor när du är helt arbetslös.


 Du som redan har använt dina 75 deltidsdagar

Om du för tid före den 15 maj 2017 har fått 3 deltidsdagar per vecka under 25 veckor så har du använt alla dina 75 deltidsdagar.

HRAK räknar av 25 veckor från de 60 veckorna för tid från och med den 15 maj 2017.
Det innebär att du, när den nya regeln börjar gälla från den 15 maj 2017, har använt 25 av dina 60 deltidsveckor.

Är du ensamstående och har egna barn under 18 år som på grund av vårdnad eller umgänge bor helt eller delvis i ditt hem? Då kan du anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när du har använt dina 60 deltidsveckor. Mer information om detta kan du få från Arbetsförmedlingen.

Är du osäker på vad regeländringen innebär för dig?

Kontakta oss så hjälper vi dig att förstå om/hur regeländringen påverkar dig! Enklast når du oss genom meddelandefunktionen på Mina sidor men du är också välkommen att ringa oss 
på 0771-43 50 60.