Eget företag

Du får inte starta eget företag under tid då du får ersättning från HRAK. Om du har planer på att starta eget så ska du prata med Arbetsförmedlingen för att eventuellt få hjälp av dem. Det är också viktigt att du meddelar oss om du planerar att starta eget. Det räcker inte att du redovisar arbete i eget företag på tidrapporten.

Om du har haft eget företag i begränsad omfattning innan du blev arbetslös så kan du få fortsätta med verksamheten endast om du har fått ett särskilt beslut om det från oss. Du får inte utöka verksamheten under din arbetslöshet utan att meddela oss om detta. Bestämmer du dig för att utöka verksamheten så måste du omgående kontakta oss och meddela oss särskilt om det, det räcker inte att du redovisar mer arbete på dina tidrapporter.