Heltidsarbete

Får du ett nytt arbete så har du en skyldighet att informera oss om det. Enklast gör du det genom att logga in på Mina Sidor och under E-tjänster fylla i Information om arbete

Om du får ett heltidsarbete så har du inte rätt till ersättning från HRAK. På din sista tidrapport ska du fylla i att du har en sysselsättning på 100 procent eller att du arbetar minst åtta timmar per dag från och med den dag då anställningen börjar. Under tiden då du har en heltidsanställning så behöver du inte skicka in fler tidrapporter.

Om du får provarbeta innan anställningen börjar så ska du fylla i även det arbetet på dina tidrapporter.