Pension

Om du ansöker om att ta ut pension under din arbetslöshet (tjänstepension, ålderspension, PPM eller annan pension – även från utlandet) så måste du omgående meddela oss om det.

Din ersättning från HRAK ska nämligen samordnas med din pension. Det kan innebära att dina utbetalningar från oss blir lägre när du har rätt till pension.

Har du frågor om att kombinera pension och ersättning från a-kassan så är du välkommen att kontakta oss.

När du fyller 65 år så kommer du inte längre att ha rätt till ersättning på grund av den övre åldersgräns som finns i vår försäkring. Du behöver inte meddela oss att du tar ut pension efter att du har fyllt 65 år.