SFI

Svenska för invandrare (SFI) kan tyckas vara en bra kurs för dig som är arbetslös. Språkkunskaper är ofta ett viktigt redskap för att kunna söka och få ett nytt jobb. Men, du har inte alltid rätt till ersättning från HRAK när du läser SFI.

SFI är studier, precis som all annan utbildning. Det innebär generellt att du endast får läsa SFI på deltid (högst 50 procent) och i maximalt 20 veckor.

Du måste göra en ansökan till oss på HRAK om att få läsa SFI. Du måste nämligen få ett särskilt beslut från oss om att du får studera under din arbetslöshet. Läs mer här.

Om du börjar läsa SFI utan att först ha fått vårt godkännande så kan du i värsta fall förlora din rätt till ersättning. Har du redan fått ersättning från HRAK utbetald jämsides dina studier så kan det hända att du får betala tillbaka det som du har fått.

Kontakta oss innan du börjar SFI – även om du redan har pratat med Arbetsförmedlingen. Då kan vi hjälpa dig och ge dig vägledning så att du inte förlorar din rätt till ersättning.