Sjuk

Om du blir sjuk under din arbetslöshet så ska du alltid meddela oss om det. På tidrapporten kryssar du sjuk för de dagar du har varit hindrad att arbeta på grund av sjukdom. Eftersom du inte kan ta ett arbete när du är sjuk så har du inte rätt till ersättning från HRAK, oavsett om du får utbetalningar från Försäkringskassan eller inte.

Det är viktigt att du alltid fyller i din sjuktid på tidrapporten på rätt dag och rätt vecka.

Blir du sjukskriven på heltid under en längre tid så kan du bara meddela oss detta. Du behöver inte fortsätta att skicka in tidrapporten under en längre sjukdomstid. Hör av dig igen när du blir frisk.