Sjukersättning eller aktivitetsersättning

Om du får sjuk- eller aktivitetsersättning så måste du omgående meddela oss det eftersom den påverkar din rätt till ersättning från a-kassan.

När du får hel eller tre fjärdedels sjuk- eller aktivitetsersättning har du inte längre rätt till ersättning.

Om du får en fjärdedels eller halv sjuk- eller aktivitetsersättning kan ha rätt till ersättning men vi måste göra en ny beräkning av din ersättningsrätt. Det räcker inte att du fyller i på tidrapporten att du är sjuk på deltid.