Studier

När du studerar så har du i normalfallet inte rätt att samtidigt få ersättning från a-kassan. Om du överväger att börja studera så ska du alltid rådgöra med både Arbetsförmedlingen och oss på HRAK innan du börjar. I vissa fall kan du få bidrag genom Arbetsförmedlingen eller Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Det undantag som finns (då du kan få studera med bibehållen ersättning) är bland annat om du vill gå en tillfällig utbildning på deltid, en orienteringskurs eller annan omställningsaktivitet. Det kan vara studier vid komvux, universitet eller högskola, SFI eller en kurs hos någon privat studieanordnare.

Deltidsstudier med en studietakt om högst 50 procent kan beviljas under maximalt 20 veckor jämsides ersättning från a-kassan. En orienteringskurs eller annan aktivitet som ska underlätta din omställning från ett arbete till ett annat kan beviljas under maximalt 15 ersättningsdagar jämsides ersättning från a-kassan-

Ansök tidigt! För att du ska kunna få ersättning jämsides dina studier så måste du anmäla det på Mina Sidor och få studierna beviljade av oss.

Du måste få ett särskilt beslut från oss om att du får studera under din arbetslöshet. 

Om du börjar studera utan att först ha fått vårt godkännande så kan du i värsta fall förlora din rätt till ersättning. Har du redan fått ersättning från HRAK utbetald jämsides dina studier så kan det hända att du får betala tillbaka det som du har fått.

Kontakta oss om du vill studera – även om du redan har pratat med Arbetsförmedlingen. Då kan vi hjälpa dig och ge dig vägledning så att du inte förlorar din rätt till ersättning.