Nya regler för dig som är arbetssökande från 1 september 2013

You can find this information in english and other languages here:
http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Financial-support-for-jobseekers.html

Regeringen inför nya regler i arbetslöshetsförsäkringen från och med den 1 september 2013. Reglerna syftar till att tydliggöra för dig som arbetssökande om vad du behöver göra för att få ersättning. Samtidigt blir åtgärderna för den som inte följer reglerna fler, men något mildare. Vi vill med denna information hjälpa dig så mycket som möjligt att göra rätt, så att vi tillsammans kan värna din ersättningsrätt. Läs nedan!

Från och med den 1 september 2013 ska du som söker arbete lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen en gång i månaden. I rapporten redovisar du vad du har gjort för att ta dig ur arbetslösheten, bland annat vilka jobb du har sökt. Läs mer om hur du går tillväga på Arbetsförmedlingens webbplats. Var noga med att lämna in rapporten i tid, så att du inte riskerar att förlora din arbetslöshetsersättning. Tänk på att spara uppgifter om alla arbeten du sökt, tidpunkt och kontaktuppgifter till den du sänt in en ansökan till eller talat med. Du kommer att behöva all information när du ska rapportera till Arbetsförmedlingen. Du ska medverka till att upprätta en handlingsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen. Kontakta Arbetsförmedlingen själv om du inte har en sådan plan. Begär stöd och hjälp av Arbetsförmedlingen om du behöver.

Nu blir du också skyldig att höra av dig till din a-kassa inom två veckor om någonting som kan påverka din arbetslöshetsersättning förändras. Det kan till exempel handla om att du börjar studera, ska åka utomlands en period, startar eget företag, inte har en ordnad barnomsorg eller slutar en deltidsanställning under pågående arbetslöshet. Även mindre förändringar som att du blir medlem i en styrelse, eller ansöker om pension kan påverka din ersättning. Kontakta alltid oss på HRAK om du är osäker på vad som gäller. På dina kassakort redogör du dag för dag vad du gör, arbetslös, arbete, förhindrad, semester, sjuk eller föräldraledig. Du behöver bara meddela sådana förändringar till kassan som du inte kan redovisa i kolumnerna på dina kassakort. Om du inte alls längre är arbetslös, kan eller vill söka arbete – ska du meddela Arbetsförmedlingen om det. Om du sedan på nytt behöver söka arbete och arbetslöshetsersättning – anmäler du dig på nytt hos Arbetsförmedlingen. Då slipper du onödig administration och kontakter med oss på HRAK.

Tidigare var a-kassan skyldig att sänka ersättningen direkt om en arbetslös medlem misskötte sitt arbetssökande. Nu trappas åtgärderna upp i fler steg. Vi vet att ni medlemmar är väldigt aktivt arbetssökande. En del av er har flera arbetsgivare parallellt men är ändå delvis arbetslösa. Vi vet att en arbetslös situation inte är något man önskar. Däremot vet vi att det ibland är svårt med alla olika regler och blanketter, administrationen runt att söka arbetslöshetsersättning och intygslämnande. Därför är vi väldigt måna om att försöka informera så mycket vi bara kan om hur viktigt det blir från 1 september att följa kraven på administration som Arbetsförmedlingen kräver – så att inte din ersättningsrätt påverkas i onödan.

Här hittar du information hos Arbetsförmedlingen om hur aktivitetsrapporteringen går till:
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Min-sida/Aktivitetsrapportering.html

Här hittar du fullständig information med alla aktuella regler:
lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1997238-om-arbetsloshet_sfs-1997-238/?bet=1997:238
Försäkring och föreningsrättsliga bestämmelser
http://www.iaf.se/Lag-ratt/IAFs-regelsamlingar/

If you need basic information about unemployment insurance in another language, you can find it here:http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Financial-support-for-jobseekers.html