Val av ombud till HRAK:s stÀmma

Vårt arbete regleras förutom av lagar, av föreningen Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassas stadgar.

Alla medlemmar i HRAK har möjlighet att nominera och välja ombud till stämman. Stämman väljer bland annat ledamöter och suppleanter till kassans styrelse. Totalt skall under våren 27 nya ombud väljas fördelat på de 8 olika valkretsarna (se nedan).  Nuvarande styrelse fördelar antalet ombud efter medlemsantal för de olika valkretsarna.

Inför varje valkretsmöte kan du nominera personer till valet. Person du nominerar måste vara tillfrågad och ha accepterat uppdraget. Endast medlemmar i HRAK kan nomineras. Ange även om du nominerar till ordinarie eller suppleant.

Senast 10 dagar innan respektive valkrets möte skall nomineringar vara HRAK:s valberedning tillhanda med namn, person- och kontaktuppgifter till nominerad person, via e-post: 
nominering@hrak.se

Datum för respektive valkrets möte:

Valkrets 1    24 mars        Kl 17.30       Nord           Västra Norrlandsgatan 20, Umeå

Valkrets 2    19 mars        Kl 17.30       Mitt            Hotell Lerdalshöjden, Rättvik

Valkrets 3    25 mars        Kl 16.30       Mälardalen  Munkgatan 18, Västerås

Valkrets 4    19 mars        Kl 17.30       Karlstad      Drottninggatan 28, Karlstad

Valkrets 5    24 mars        Kl 18.30       Stockholm   Vimpeln, Solna

Valkrets 6    25 mars        Kl 17.30       Sydost        Kupolen, Linköping

Valkrets 7    4 mars          Kl 17.00       Väst           Hotell Kusten

Valkrets 8    18 mars        Kl 17.30       Syd            Duxiana Hotel, Helsingborg

 

Vilken valkrets tillhör du? Se bilaga till valbestämmelserna under fliken
”Om HRAK” / Våra stadgar. 

Valberedningens sammankallande Julieta Cardenas