Vi behöver din hjälp för att bli bättre

HRAK strävar hela tiden efter att bli bättre utifrån våra medlemmars önskemål och behov, och inom ramen för de regler som gäller för oss. Vi gör därför återkommande undersökningar om medlemmarnas nöjdhet tillsammans med alla andra 27 A-kassor.Vi har ny leverantör, TNS-SIFO, som ska hjälpa oss med dessa undersökningar.

Det är viktigt att frågorna som ställs till medlemmarna är lätta att förstå och känns relevanta. TNS-SIFO skulle därför vilja komma i kontakt med några medlemmar hos HRAK som de kan få intervjua under ca 30 min och som de kan få testa sina frågor på. De söker medlemmar som fått arbetslöshetsersättning eller som varit i kontakt med HRAK under de senaste 6 månaderna. Som tack för deltagandet får du en bio-check från TNS-SIFO.

Intervjuerna sker via telefon i första hand. Vill du vara med? Sänd ett e-post till info@hrak.se och ange dina kontaktuppgifter och personnummer så vidarebefordrar vi detta till TNS-SIFO.