Kallelse till föreningsstämma 2018

Ombuden för Hotell och Restauranganställdas arbetslöshetskassa, HRAK, kallas här med till ordinarie föreningsstämma

tisdagen den 22 maj 2018 kl 13:00 på Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm. 

Stämman kommer att behandla budgetfrågor och stadgeenliga val. Endast valda ombud har rösträtt på stämman. 

Alla medlemmar är välkomna men vi önskar föranmälan. Anmäl ditt deltagande till info@hrak.se senast den 2 maj 2018.