Rösta på ombud till HRAK´s stämma

Var med och påverka vilka som blir ombud på stämman för HRAK. Ombudsval sker vartannat år och det är vårt högsta beslutande organ. Röstningen pågår fram till den 2 april 2018. 

Stämman hanterar bland annat budgetfrågor för vår a-kassa, men väljer också styrelse och revisorer. 

Om du inte har fått en länk till din mail för att kunna rösta så kan du skicka ditt personnummer och din mailadress till info@hrak.se senast den 28 mars 2018. Det är endast medlemmar i HRAK som har rätt att rösta.