HRAK söker gruppledare till vårt juridiska expertteam

Vill du bli gruppledare för vårt expertteam?      

Du kommer att ingå i och arbetsleda vår juridiska expertisgrupp i Stockholm som fungerar som stöd till övriga verksamhetens hantering och administration av arbetslöshetsförsäkringen. I rollen som gruppledare bistår du vår operativa försäkringschef med att leda, planera och fördela arbetet.

Du kommer att ha visst avgränsat personalansvar. Du deltar operativt som omprövare/expert i gruppens löpande arbete, deltar i interngranskningar och olika utbildningsprojekt avseende tillämpningen och förvaltningen av arbetslöshetsförsäkringen. Du kommer att ha kontakter med övriga funktioner inom administrationen, med andra myndigheter och samverkansparter. I denna tjänst ingår att förvalta verksamhetens klarspråkspolicy och bidra till att utveckla och kvalitétsäkra beslutsmallar och informationsmaterial om arbetslöshetsförsäkringen.

Du kommer även att ha ett särskilt ansvar för att samordna, planera, ta fram utbildningsmaterial och utföra internutbildningar i samråd med chef/Försäkringsansvarig.

 

Läs mer i här!