HRAK Så går ansökan till

How to

Anmäl dig på arbetsförmedlingen

Din första dag som arbetssökande anmäler du dig på Arbetsförmedlingen.
Dagen efter får vi uppgift om att du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Vi skickar då ut ett informationsbrev med en checklista som visar vilka handlingar du kan behöva skicka in till oss. Du får också ett användaravtal till Mina Sidor där du registrerar dina kassakort. 

How to

Skicka in handlingar

Så snart du kan ska du skicka in de handlingar som behövs för att ditt ersättningsärende ska kunna prövas. Fyll i 'Anmälan om arbetslöshet' på Mina sidor. Om du har arbetat ska du be din arbetsgivare att fylla i blanketten Arbetsgivarintyg för de senast 12 arbetade månaderna. Beroende på din situation kan vi komma att behöva ytterligare handlingar från dig.

How to

Skicka in kassakort

Enklast och snabbast gör du det genom att logga in på Mina Sidor och fyller i ditt kassakort där.

Det är med kassakorten som du ansöker om ersättning. Det är därför viktigt att du fyller i ditt första kassakort så snart som möjligt.

På kassakortet kryssar du i hur du är sysselsatt under tiden du är arbetssökande. Det är inte möjligt att skicka in kassakort i förväg. Om inte kassakortet kommer in till oss inom nio månader från den sista dagen på kassakortet kan du inte få ersättning för den perioden. Detta gäller även under tid då du väntar på beslut från oss eller på ett avgörande från domstol.

How to

Beslut

När ditt ärende är komplett kan vi pröva ditt ärende. Sedan skickar vi ett skriftligt beslut till dig.

Om du är missnöjd med beslutet kan du begära omprövning av beslutet inom två månader. Ditt ärende kommer då att prövas på nytt av en omprövningshandläggare.

How to

Utbetalning

Utbetalning sker i normalfallet på torsdagar, helgfri vecka. Ersättning kan inte betalas ut i förskott.

Din arbetslöshetsersättning betalas ut via Swedbank. Har du ett konto i Swedbank kommer ersättningen att sättas in på det kontot. Önskar du överföring till konto i annan bank ska du kontakta Swedbank. Meddelar du inget bankkonto till Swedbank betalas ersättningen ut med en utbetalningsavi.