25
APR

Se filmen om varför du bör vara medlem.

2014-04-03
Allt fler tar ansvar för sin trygghet och går med i HRAK
Förbättrad tillgänglighet, ändrade telefontider, ett mer lättbegripligt språk och information på flera olika språk. Sedan ett drygt år tillbaka har vi arbetat aktivt med ett förändringsarbete för...
2014-02-03
Val av ombud till HRAK:s stämma
Vårt arbete regleras förutom av lagar, av föreningen Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassas stadgar. Alla medlemmar i HRAK har möjlighet att nominera och välja ombud till stämman. St...
2013-11-06
Ny medlemsavgift från 1 januari 2014
Regeringen beslutade den 21 november 2013 om att arbetslöshetsavgiften ska tas bort från 1 januari 2014. Det innebär att det blir 250 kr billigare att vara medlem i HRAK per månad. HRAK är mycket...
2013-10-31
Nya regler för dig som är arbetssökande från 1 september 2013
You can find this information in english and other languages here:http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Financial-support-for-jobseekers.html Regeringen inför nya regler i ar...