Så här ska du som arbetsgivare fylla i arbetsgivarintygen vid korttidspermittering

  • Fyll i ett intyg för varje olika grad av sysselsättning.
  • Fyll i den faktiska arbetade tiden
  • Fyll i den lön som utbetalas
  • Under punkt 14 Övriga upplysningar, redovisa att anställningen omfattas av korttidspermittering som du ansökt om hos Tillväxtverket.

Exempel;

Fyll i ett intyg för arbete innan permitteringen (ex på 100%).

Ett nytt intyg för arbetet under permittering där du ska fylla i den faktiskt arbetade tiden (ex. anställd 40 timmar/vecka på 100%, permitterad på 60%, arbetar då 40% = 16 timmar/ vecka (frånvaro på grund av permitteringen ska inte fyllas i), och den verkligt utbetalda reducerade lönen. Under punkt 14 Övriga upplysningar ska du redovisa att anställningen omfattas av korttidspermittering och att ansökan är gjord hos Tillväxtverket.

Om sysselsättningsgraden ändras på permitteringen så ska ett nytt intyg fyllas i för den nya sysselsättningsgraden.

Det är viktigt att arbetsgivarintyget fylls i rätt. På den kostnadsfria tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du enkelt med hjälp av hjälptexter fylla i arbetsgivarintyget så att det blir rätt från början. Där finns även mer information om hur du fyller i arbetsgivarintyg efter en korttidspermittering.

Arbetsgivarintyg

Alla som har varit anställda har rätt att få ett arbetsgivarintyg. Du som är arbetsgivare kan enkelt fylla i arbetsgivarintyget direkt i din dator. När intyget är klart kan du signera det med e-legitimation och skicka det elektroniskt till arbetstagaren. 

Om du inte har e-legitimation kan du ändå fylla i med hjälptexter och sedan skriva ut det. 

Arbetsgivarintyg.nu är en tjänst utvecklad av a-kassorna och kan användas kostnadsfritt av alla arbetsgivare.