Hur mycket pengar får jag?

När vi beräknar storleken på din ersättning, d.v.s. din ersättning per dag så är det ett antal faktorer som vi måste ta hänsyn till:

  • vad du gjort och om du har arbetat tillräckligt innan du blev arbetslös (kvalifikationstid)
  • hur mycket du har arbetat innan du blev arbetslös (genomsnittlig arbetstid)
  • om du har varit medlem hos oss i minst 12 månader och i så fall vilken inkomst du har haft innan du blev arbetslös (inkomstbaserad ersättning eller grundersättning)
  • hur länge du har varit arbetslös (ersättningsnivåer)
  • hur många timmar per vecka du vill och kan arbeta (arbetsmöjlighet)
  • hur många timmar per vecka du är arbetslös (antal ersättningsdagar per vecka)

Räkna ut din ersättning

Ersättning per vecka

Genomsnittlig arbetstid per vecka

Heltid är 40 timmar

Arbetsmöjligheter per vecka

Arbetsmöjligheter är de antal timmar av arbete som du vill och kan ta per vecka. Vill du arbeta heltid anger du 40.

Tid jag inte varit arbetslös per vecka

Tid som du inte varit arbetslös, t ex arbete, semester, föräldraledighet, sjukdom eller annan tid som du inte vill eller kan ta arbete. Summera antalet timmar under en vecka.

Ersättning per dag

Din ersättning per dag hittar du på ditt beslut i Mina Sidor.

Du får dagar och kr per vecka