Pensionsåldern höjs till 66 år från och med den 1 januari 2023.

2022-12-13

Detta innebär att du som är född 1958 och senare kan vara medlem i a-kassan tills du fyller 66 år. Du kan också få ersättning fram till dess. Tjänstepension kommer fortfarande att kunna betalas ut från och med 65 års ålder. Uttag av tjänstepension...

Läs mer

Nu kan ni logga in på Mina Sidor igen!

2022-12-07

Tidrapporter som lämnas senast torsdag klockan 00.00, som inte kräver någon hantering av HRAK kommer att betalas ut tisdagen den 13 december. Detta är ett extra insatt utbetalningstillfälle. Därefter är nästa ordinarie utbetalning torsdagen den 15...

Läs mer

Mina Sidor information

2022-12-07

Vi har fortfarande ingen ny information om när Mina Sidor öppnar. De medlemmar som hann tidrapportera innan nedstängningen och har en löpande period där vi inte behöver hantera underlag kommer att få sin utbetalning på fredag som tidigare meddelat...

Läs mer

Mina Sidor öppnar inte ikväll

2022-12-06

Uppdatering 21:45 : Vi har precis fått besked från vår driftleverantör att Mina Sidor inte kommer att öppnas ikväll som vi hade hoppats. Vi beklagar detta och återkommer så snart vi har mer information.

Läs mer

Information om Mina Sidor

2022-12-06

Uppstart av systemen pågår fortfarande efter cyberattack mot vår driftbyrå. Ny prognos för möjlighet till att lämna tidrapporter är tisdag kväll. Vi uppdaterar informationen löpande. Följ oss på social medier för mer info HRAK - Startsida | Facebo...

Läs mer

Viktig information till våra medlemmar!

2022-12-04

A-kassornas IT-miljöer och system är stängda sedan tidigt i fredags av säkerhetsskäl efter cyberattack. De kommer att vara fortsatt stängda också under måndagen. Detta innebär att vi även under måndagen kommer att ha svårt att svara på mer än allm...

Läs mer

Mina Sidor och Medlemsportalen inte tillgänglig

2022-12-02

Just nu genomförs en teknisk översyn av våra system. Under tiden kan du inte logga in på Mina sidor eller Medlemsportalen. Vi beklagar de problem detta medför för dig och återkommer med ny information så fort som möjligt.

Läs mer

Mina Sidor kommer att vara tillfälligt stängt

2022-10-19

Under perioden 25-30 oktober kommer Mina Sidor tillfälligt vara stängt. Läs mer här hur det påverkar dig.

Läs mer

Från den 1 september 2022: Nya regler för dig som fått utbetald arbetslöshetsersättning du inte har rätt till

2022-08-31

De nya reglerna innebär att vi på ett snabbare sätt kan begära hjälp av Kronofogden om du inte betalar tillbaka skulden. Får du ett beslut om återkrav som du inte kan betala tillbaka på förfallodagen, hör då av dig till oss så snart som möjligt så...

Läs mer

Nu får du minska din skatt med 25 procent av dina inbetalda medlemsavgifter till oss

2022-06-23

Riksdagen har beslutat att införa en skattereduktion på 25 % på inbetalda medlemsavgifter till a-kassan. Avdraget gäller från och med 1 juli 2022 för avgifter som betalas efter den 30 juni. Det innebär att du som är medlem i en a-kassa och betalar...

Läs mer

HRAK kallar till föreningsstämma 2022

2022-04-28

Ombuden för Hotell och Restauranganställdas arbetslöshetskassa kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 2 juni kl 13:00, Posthuset, A7, Vasagatan 28 Stockholm. Stämman kommer att behandla årsredovisning, budgetfrågor och stadgeenliga va...

Läs mer

Tack för att ni berättar!

2022-04-27

I slutet på december sände vi ut en enkät till våra medlemmar som är arbetslösa. Bakgrunden är att vi vet att arbetsgivare letar efter erfaren personal och vi vet att vi har många yrkeserfarna medlemmar som fortfarande är arbetslösa. Orsaker till...

Läs mer

Rösta fram stämmo-ombud

2022-03-18

Rösta fram de som du vill ska vara stämmo-ombud i HRAK. Ett ombud väljs på 2 år och deltar vid HRAKs stämma, normalt 1 gång per år. På stämman behandlas årsredovisning och ekonomiska frågor så som medlemsavgift och budget. Röstningen stänger 2 apr...

Läs mer

Nominera ombud till stämman

2022-02-01

Var med och nominera ombud till vår föreningsstämma. Nomineringar kan göras under perioden 1 februari – 28 februari 2022. Endast medlemmar i HRAK kan nomineras och nominera. Har du inte fått ett mail om nominering kan du gå till röstningssidan för...

Läs mer

Karensdagarna minskar från sex dagar till två under 2022

2022-01-14

Under perioden 3 januari 2022 till 2 januari 2023 har riksdagen beslutat att tillfälligt minska antalet karensdagar från sex till två dagar. Har man fått beslut om sex dagar behöver man fortfarande bara fullgöra två dagar efter 3 januari 2022

Läs mer