Från den 1 september 2022: Nya regler för dig som fått utbetald arbetslöshetsersättning du inte har rätt till

2022-08-31

De nya reglerna innebär att vi på ett snabbare sätt kan begära hjälp av Kronofogden om du inte betalar tillbaka skulden. Får du ett beslut om återkrav som du inte kan betala tillbaka på förfallodagen, hör då av dig till oss så snart som möjligt så...

Läs mer

Nu får du minska din skatt med 25 procent av dina inbetalda medlemsavgifter till oss

2022-06-23

Riksdagen har beslutat att införa en skattereduktion på 25 % på inbetalda medlemsavgifter till a-kassan. Avdraget gäller från och med 1 juli 2022 för avgifter som betalas efter den 30 juni. Det innebär att du som är medlem i en a-kassa och betalar...

Läs mer

HRAK kallar till föreningsstämma 2022

2022-04-28

Ombuden för Hotell och Restauranganställdas arbetslöshetskassa kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 2 juni kl 13:00, Posthuset, A7, Vasagatan 28 Stockholm. Stämman kommer att behandla årsredovisning, budgetfrågor och stadgeenliga va...

Läs mer

Tack för att ni berättar!

2022-04-27

I slutet på december sände vi ut en enkät till våra medlemmar som är arbetslösa. Bakgrunden är att vi vet att arbetsgivare letar efter erfaren personal och vi vet att vi har många yrkeserfarna medlemmar som fortfarande är arbetslösa. Orsaker till...

Läs mer

Rösta fram stämmo-ombud

2022-03-18

Rösta fram de som du vill ska vara stämmo-ombud i HRAK. Ett ombud väljs på 2 år och deltar vid HRAKs stämma, normalt 1 gång per år. På stämman behandlas årsredovisning och ekonomiska frågor så som medlemsavgift och budget. Röstningen stänger 2 apr...

Läs mer

Nominera ombud till stämman

2022-02-01

Var med och nominera ombud till vår föreningsstämma. Nomineringar kan göras under perioden 1 februari – 28 februari 2022. Endast medlemmar i HRAK kan nomineras och nominera. Har du inte fått ett mail om nominering kan du gå till röstningssidan för...

Läs mer

Karensdagarna minskar från sex dagar till två under 2022

2022-01-14

Under perioden 3 januari 2022 till 2 januari 2023 har riksdagen beslutat att tillfälligt minska antalet karensdagar från sex till två dagar. Har man fått beslut om sex dagar behöver man fortfarande bara fullgöra två dagar efter 3 januari 2022

Läs mer