Tack för att ni berättar!

I slutet på december sände vi ut en enkät till våra medlemmar som är arbetslösa. Bakgrunden är att vi vet att arbetsgivare letar efter erfaren personal och vi vet att vi har många yrkeserfarna medlemmar som fortfarande är arbetslösa.

Orsaker till att det ser ut så har flitigt diskuterats i media och mellan parter. Vi ville få en bild av våra medlemmars verklighet och hoppas att vi med denna kunskap kan bidra till att nyansera bilden av vilka faktorer som kan påverka situationen. Vi kommer att lyfta våra medlemmars upplevelser och hoppas att det kan öka kunskapen hos alla parter, för att fler ska kunna hitta sin nästa jobbutmaning på en schyst arbetsmarknad.

Resultatet från undersökningen finner du här.