HRAK kallar till föreningsstämma den 28 maj 2024

2024-04-29

Ombuden för Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 28 maj kl 13:00.Plats: Hotell- och Restauranganställdas a-kassa, Alströmergatan 12, Stockholm. Stämman kommer att behandla årsredovi...

Läs mer

Rösta fram stämmo-ombud

2024-03-20

Rösta fram de som du vill ska vara stämmo-ombud i HRAK. Ett ombud väljs på 2 år och deltar vid HRAKs stämma, normalt 1 gång per år. På stämman behandlas årsredovisning och ekonomiska frågor så som medlemsavgift och budget. Röstningen stänger 28 ma...

Läs mer

Dags att nominera ombud till HRAK's stämma

2024-01-29

Under hela februari kan du som är medlem i HRAK nominera ombud till HRAK's stämma som i år är den 28 maj i Stockholm. Har du inte fått någon e-post om detta så kan du ändå nominera här.

Läs mer