Från den 1 januari 2024 ändras reglerna för företagare

2023-12-22

Förändringarna innebär att om du har fått ett beslut om ersättning under tillfälligt uppehåll i ditt företag och väljer att återuppta verksamheten den 1 januari 2024 eller senare, måste du vara aktiv i företaget i minst tre år för att kunna få ers...

Läs mer

HRAK kallar till föreningsstämma den 1 juni 2023

2023-04-20

Ombuden för Hotell och Restauranganställdas arbetslöshetskassa kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 1 juni kl 13:00, Socialdemokraternas Hus, Sveavägen 68, Stockholm. Stämman kommer att behandla årsredovisning, budgetfrågor och stad...

Läs mer

Ny medlemsavgift från 1 april 2023

2023-04-18

Från den 1 april är medlemsavgiften 175 kr per månad. Från den 1 juli 2022 får du skattereduktion på 25% av dina inbetalda medlemsavgifter till oss. Det innebär att kostnaden för medlemskapet blir 132 kr per månad netto.

Läs mer

Uppräkning av inkomst för dig som får arbetslöshetsersättning från HRAK

2023-04-05

I samband med att årets avtal blev färdigförhandlat har en uppräkning gjorts av den ersättningsgrundande inkomsten med 6,17 kronor per timme, och gäller från och med den 3 april 2023.

Läs mer